Kontakt Fyn

Sygdom

!Ved sygdom skal du altid ringe til din lokale afdeling inden for det oplyste tidspunkt. Du må ikke kontakte andre afdelinger. Ved akut sygdom som medfører uarbejdsdygtighed, skal dette omgående meldes - allersenest ved arbejdstidens start.

Sygdom kan meldes på hverdage
kl. 05:00 - 16:00 på tlf. 80 60 90 90 og fra kl. 23:30 - 04:00 på tlf. 64 45 58 12

I weekenden og helligdage
kl. 04:00 - 10:30 på tlf. 80 60 90 90 og fra kl. 23:30 - 04:00 på tlf. 64 45 58 12

Ferie

Din ferie og fridage skal meldes via budnet. Log ind og gå ind under blanketten ferie. Her kan du se, hvornår og hvordan du skal melde ferie.

Opsigelse

Du skal altid sende din opsigelse på mail.

Fyn
Blangstedgårdsvej 2 . 5220 Odense SØ. Tlf. 65 45 56 45
Mandag-fredag kl. 05:00 - 15:00, Lørdag-søndag kl. 04:00 - 10:00